Dây nhảy quang MPO

Dây nhảy quang MPO là dây nhảy truyền dẫn quang mật độ cao sử dụng đầu kết nối MPO. Lõi truyền dẫn có thể chứa nhiều lõi (core/FO). Dây MPO được thiết kế với số lõi như: 8 core/FO (lõi), 12 core/FO, 24 core/FO, 48 core/FO, 72 core/FO và 144 core/FO

Thiết bị quang chính hãng