CAM KẾT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÂN TIẾN, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách hàng là ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của Quý khách hàng là thuộc về Quý khách hàng, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà Quý khách hàng chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi coi sự tin cậy của Quý khách hàng có giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của Quý khách hàng và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của Quý khách hàng.

CÔNG NGHỆ TÂN TIẾN nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ dữ liệu của Quý khách hàng, bao gồm bảo mật dữ liệu kỹ thuật và quy trình quản lý nội bộ cũng như các biện pháp bảo vệ dữ liệu vật lý.

Chúng tôi phấn đấu cải thiện hệ thống website bổ sung nhiều các sản phẩm tốt, thông tin hữu ích, đem lại sự tiện lợi và tăng khả năng trải nghiệm của người dùng. Sự tin cậy của Quý khách hàng là điều tối cao và vì vậy chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách hàng.

Cảm quý khách hàng đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi!

Thiết bị quang chính hãng